Передача досвіду зелених
публічних закупівель
зі Словаччини в Україну
baneer
Оберіть мову сайту

Норми та закони, що регулюють публічні закупівлі

02.02.2018

Міжнародне законодавство

(2004). Korea. ACT ON PROMOTION OF PURCHASE OF GREEN PRODUCTS.

(1994) Agreement on Government Procurement in actual wording. WTO.

 

Законодавство Європейського Союзу

ENERGY EFFICIENCY DIRECTIVE (2012). . OJ L 315, 14.11.2012

ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS DIRECTIVE – EPBD (2010). . OJ L 153, 18/06/2010 P

ENERGY LABELLING DIRECTIVE (2010). . OJ L/153 18/06/2010

ENERGY EFFICIENCY DIRECTIVE (2012). OJ L 315, 14.11.2012

EU ECOLABEL (2010). . OJ L 27, 30.1.2010

ECODESIGN DIRECTIVE (2009). . OJ L 285/10 31.10.2004

EU ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME – EMAS (2009). OJ L 342,22.12.2009

EU ENERGY STAR (2008). . OJ L/039, 13/02/2008

CLEAN VEHICLES (2009). .. OJ L 120, 15.5.2009

REGISTRATION, EVALUATION AND AUTHORISATION OF CHEMICALS – REACH (2007).  OJ L136/3 29/05/2007

CONSTRUCTION PRODUCTS (CPD). (2011) . OJ L 88, 4.4.2011

RoHS (2011) .. OJ L 174, 1.7.2011

RENEWABLE ENERGIES (RES). Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources. OJ L 140, 5.6.2009

TIMBER. (2010) OJ L 295, 12.11.2010

ENERGY EFFICIENCY DIRECTIVE (2012). . OJ L 315, 14.11.2012

ENERGY EFFICIENCY DIRECTIVE (2012). Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC

ENERGY EFFICIENCY DIRECTIVE (2012). . OJ L 315, 14.11.2012

 

Міжнародне законодавство

Singh, J. et.al. (2010). Public Procurement of Energy Efficiency Services. Lessons from International Experience. The World Bank.

(n.d.) Marrakesh Task Force on Sustainable Procurement Status Assessment. Swiss Federal Office for the Environment.

(2013). SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT: A GLOBAL REVIEW. UENP.

(2013). Mapping out good practices for promoting green public procurement. OECD meeting of Leading Practitioners on Public Procurement. OECD.

(2015). GOING GREEN. BEST PRACTICES FOR SUSTAINABLE PROCUREMENT. OECD.

(2017). A SAMPLING OF SUCCESSES IN GREEN PUBLIC PROCUREMENT. Case Studies of Green Public Procurement Implementation in Asia-Pacific Countries. GpnM.

 

Законодавство Євросоюзу

(2017). Green public procurement and EU Action Plan for Circular Economy. Study for the ENVI Committee. European Union.

PriceWaterhouseCoopers, Significant, Ecofys (2008). Collection of statistical information on Green Public Procurement in the EU. Report on data collection results. PriceWaterhouseCoopers.

Bouwer, M. et.al. (2005) Green Public Procurement in Europe 2005 – Status Overview. Virage Milieu & Management.

Bouwer, M. et.al. (2006) Green Public Procurement in Europe 2006 – Conclusions and recommendations. Virage Milieu & Management.

Evans, L. et.al. (2010). Assessment and Comparison of National Green and Sustainable Public Procurement Criteria and Underlying Schemes. AEA group.

Borg, N. et.al. (2002). Harnessing the Power of the Public Purse. Final report from the European PROST study on energy efficiency in the public sector. Borg & Co.

Renda, A. et.al. (2012). The Uptake of Green Public Procurement in the EU27. European Union.

Brammer, S., Walker, H. (2007). Sustainable Procurement Practice in the Public Sector: An International Comparative Study. School of Management, Working Paper Series 2007.16. University of Bath.

Ochoa, A., Erdmenger, C. (2003). Study contract to survey the state of play of green public procurement in the European Union. Final Report. ICLEI.

Kaukewitsch, R. (2017). EU Green Public Procurement (GPP) Support Tools. GPP Helpdesk Webinar on Textiles. European Union.

(2012-2017). Green Public Procurement – Technical Background Report and EU GPP criteria for Cleaning products and services, Combined Heat and Power (CHP), Computer and monitors, Copying and graphic paper, Electrical and Electronic Equipment used in the Health Care Sector, Electricity, Food and Catering services, Furniture, Gardening products and services, Imaging Equipment, Indoor lighting, Office Building Design, Construction and Management, Road Design, Construction and Maintenance, Sanitary Tapware, Street lighting and traffic signals, Textiles, Toilets and Urinals, Transport, Wall Panels, Waste Water Infrastructure, Water-based Heaters. European Union.

(2011). Buying green! A handbook on green public procurement. European Union.

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

Директива 2014/23/ЄС про укладання договорів концесії

Директива 2014/24/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ ЄС від 26 лютого 2014 року про державні закупівлі та скасування Директиви 2004/18/EC

ДИРЕКТИВА 2014/25/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 26 лютого 2014 року щодо здійснення закупівель організаціями, що працюють у водогосподарському, енергетичному, транспортному секторах та секторі поштових послуг, яка скасовує Директиву 2004/17/EC

Директива 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефективності будівель

Директива 2012/27/ЄС про енергоефективність

Директива 2009/33/EU Європейського парламенту і Ради ЄС від 23 квітня 2009 року щодо просування екологічно чистих і енергоефективних автотранспортних засобів

Регламент ЄС 106/2008 щодо програми Співтовариства щодо маркування енергоефективності офісного обладнання

Закон України “Про публічні закупівлі”

Розпорядження КМУ від 24.02.2016 № 175-р “Про Стратегію реформування системи публічних закупівель (“дорожню карту”)”

Закон України “Про Основні засади (стратегію) державної еколоічної політики України на період до 2020 року”

Закон України “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини”

Постанова КМУ від 18.05.2011 № 529 “Про затвердження Технічного регламенту з екологічного маркування”

 

Інші документи

Платформа сталих закупівель

Сайт ЄС щодо органічного фермерства

Програма Екологізація економіки в країнах Східного Партнерства (EaP GREEN), яка є частиною партнерства ЄС заради охорони  навколишнього середовища та економічного зростання

Проект ЄС “Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС”

Фінальний звіт щодо готовності ринку, Державна академія післядипломної освіти та управління Мінприроди, 2015